top of page

KALİTE

Kalite

kalite-kontrolu.jpg

En yüksek kalite standartlarını sağlamak için, tüm üretim ve ürünler, hammadde tedarikinden nihai ürünün sevkiyatına kadar her aşamada sürekli olarak izlenmektedir. Kalite ekibimiz ayrıca üretim öncesi, sırası ve sonrasında GMP'ye (İyi Üretim Uygulaması) uygunluğu ve en yüksek gıda güvenliği seviyelerini izler ve değerlendirir.

Laboratuvar

laboratuvar.jpg

Son teknoloji laboratuvarımız 407 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. Noor Fındık'ın laboratuvarında;

 • Örnek Kabul Birimi

 • Fiziksel ve Organoleptik Analiz Birimi

 • Kimyasal Analiz Birimi

 • Mikrobiyolojik Analiz Birimi

 • Aflatoksin Analiz Ünitesi

 • Raporlama Birimi

bölümleri bulunmaktadır.​

 

Kalite kontrol politikalarımız ve uygulamalarımız, uluslararası düzeyde akreditedir ve tanınmış kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve onaylanmaktadır.

Kalite Politikası

 • Müşteri memnuniyeti her şeyden üstte tutmak.

 • Bahçeden müşteriye sürdürülebilirlik ve şeffaflık sağlamak

 • Ürün kalitesini ve gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için en son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak

 • İnsan haklarına saygı duyarak ve çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamaları uygulayarak toplumumuzun ve çevrenin iyi koruyucuları olmak

 • Noor Fındık'ın tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yürütmek

 • En güvenli, en kaliteli ürünleri üretmek

Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Noor Fındık olarak;  

 • Çevre&ISG konusunda faaliyetlerimizi kapsayan yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,

 • İş Kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,

 • Kirliliği kaynağında önlemeyi, faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkları azaltmayı, 

 • Çevreyi korumayı,

 • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, 

 • Çevre&ISG konusundaki faaliyetlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,

 • Çalışan bilincini artırmayı ve üst seviyede tutmayı,

 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlere katılımını ve onlara danışılmasını sağlamayı,

Sertifikalarımız

bottom of page