top of page

Fındık Kütüphanesi

Fabrika arazimizde bulunan Model bahçe içerisinde 68 M2 alana bölge mimarisi ile inşa edilen yapı içerisinde, fındığın geçmişten günümüze kadar kayıt altına alınmış tüm yazılı metinlerini bir araya toplayarak, başta Giresun Üniversitesi öğrencileri olmak üzere bölge öğrencilerine, araştırma görevlilerine, çiftçiler ve tüm bölge insanına hizmet veren bir yapı inşa edilmiş ve fındık kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır.

findik-kutuphanesi.jpg

Fındık Müzesi

Fabrika alanı içerisinde, 2.500 M2 alana inşşat çalışmaları devam eden açık hava fındık müzesinde, fındık tarımında kullanılan çeşitli tarihsel aletler, fındık sanayiinde kullanılan makine ve teçhizatlar ile fındık tarihini anlatan çeşitli fotoğraflar mevcut olacaktır.Müze çalışmalarının 2014 yılı içerisinde bitirmeyi planlamaktayız.

findik-muzesi.jpg
bottom of page